Gebruikershandleiding Satel Integra

1. Codeklavier

Untitled

Schermafbeelding 2023-11-21 om 18.08.07.png

Status LED’s van het systeem:

  1. De oranje driehoek zal knipperen als er een storing aanwezig is in het systeem.
  2. Het groene oogje geeft de inschakelstatus van het alarmsysteem weer. Wanneer de led knippert is de uitgangsvertraging bezig of één van de verschillende blokken is ingeschakeld. Indien hij continu oplicht is het volledige systeem ingeschakeld..
  3. Service mode: wanneer deze led knippert staat het systeem in service mode
  4. Wanneer deze rode led oplicht is er een alarm actief of zit er nog een alarm in het geheugen

2. In- of uitschakelen van het systeem

Inschakelen: CODE gevolgd door de OK toets

Uitschakelen: CODE gevolgd door de OK toets

Bij een inbraak- of brandalarm kan u het systeem uitschakelen door uw code in te toetsten gevolgd door OK.

Indien er nog een zone verstoord is (bijvoorbeeld een raam die nog open staat) zal er een melding komen op het klavier. U kan op 1 drukken om te controleren om welke zone het gaat.

Hetzelfde is van toepassing als er een storing in het systeem aanwezig is (bijvoorbeeld geen internetverbinding). Druk 1 om de storing te bevestigen en toch in te schakelen en 2 om de storing te controleren. Indien er zich een sabotage of een lage accuspanning voordoet zal u niet kunnen inschakelen. Contacteer dan uw installateur.

<aside> 💡 Bij een brandalarm zal de binnensirene pulserend loeien. Halve seconde aan, halve seconde uit. Zo kan je een onderscheid maken tussen een inbraak- en een brandalarm.

</aside>

3. Navigeren door het gebruikersmenu